Friday, March 2, 2012

Unpredictable weather

There is no denying that one of the highlights of this generation is Climate Change. Guess these two words deserve initial capitalization for emphasis.

I went outside the house while typing this post. It was the usual sunny day. Then suddenly clouds cover, and strong wind came, and trees were bending back and forth like wipers. Not to mention foliage scattered all around.

One thing led to another and the heavy downpour sneaks in. In a minute or two, the sun penetrates again. No doubt this is going to be the cycle for today, but for how long, that I do not know.

I can only guess what's happening on the other side.

Wednesday, February 29, 2012

Awaiting updates

I can't believe this blog hasn't been updated for the last 33 months. Almost three years, how's that? Obviously, I am not apt to the challenge of maintaining a blog, let alone two blogs. Well I've got my reasons, excuses to be exact, but they won't matter anymore. What maybe good is I am actually posting this new post. Whether this means I will be an active blogger again is something that keeps my fingers crossed. But let this be the induction of a new start. Good day bloggers. :)

Thursday, June 4, 2009

paunang salita

Ang tahanang ito ay pagmamay-ari ng nag-iisang Alipin ng Kahirapan.
Ito ang magsisilbing pangalawa niyang hideout dito sa blogosperyo.
Kaya lang, subalit, datapwat, ganun pa man,
Pinapayuhan ang lahat ng magtatangkang bumasa sa pahinang ito
Na wala kayong anumang mapupulot dito
Bukod sa mga aral kung saan kinakailangan mo pang pigain
At sagarin ang kahuli-huliang bahagi ng inyong nervous system
Upang tukuyin lamang ang molar este moral lesson ng kwento.
Oo. Hindi kayo namamalikmata. Tumpak ang iniisip mo.
Ang blog na ito ay maglalaman ng mga literary works (ehem)
Tulad ng maikling kwento, tula atbp.
Pero wala akong maipapangakong magandang istorya sa ngayon.
Parang awa niyo na, maghintay lang muna.
Hanggang sa mangkaroon ako ng sapat na imahinasyon
Upang gumawa ng kahit isang talatang istorya.
Kelangan ko lang munang
Langhapin lahat ng usok ng tambotso at katol.
Habang tinotoma ang isang galong tubig ng baterya.
Ganun pa man. Welcome sa inyong lahat.
Labis akong nagagalak at kayong pumarito.
Kitakitz mga repapipz.